The best hotels in Phu Quoc island, Viet Nam

Monday, August 10, 2015 Unknown 0 Comments

Here are the top 10 hotels at Phu Quoc island, Viet Nam


1. Fredomland Phu Quoc resort - Price :  118$ - 120$
- Address: Bãi Ông Lăng, Đảo Phú Quốc, Việt Nam.

2. Peppercorn Beach Resort -  Price: 108$ - 120$
- Address: Gành Dầu, tp. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.
- Phone: +84 77 3989 567.

3. Daisy Resort


- Price : từ 66$ đến 70$ / phòng 2 người.
- Address: Khu 1, Trần Hưng Đạo, Bãi Dài, Dương Đông, Đảo Phú Quốc, Việt Nam.
- Phone: 0773. 844 412.

4. Salinda Phu Quoc Resort


- Price :  146$ - 150$
- Address: Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Dương Tơ, tt. Dương Đông, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.
- Phone: +84 8 3929 3097

5. Chen Sea & Spa Resort- Price :  143$ - 150$
- Address: Ông Lăng, Đảo Phú Quốc, Việt Nam

6.  La Veranda Phu Quoc Resort 


- Price :  142$ - 150$
- Address: Trần Hưng Đạo, Bãi Duong Đông, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
- Phone: +84 77 3982 988

7. Chez Que Rorest Bungalow- Price :  56$ - 60$
- Address: Trần Hưng Đạo, Dương Tơ, tp. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.
- Phone: +84 96 635 29 26

8. Eo Xoài Resort


- Price :  38$ - 45$
- Address: Bãi Ông Lăng, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.
- Phone: 077 3981 693

9. Cassia Cottage  Resort- Price :  80$ - 85$
- Address: Bãi Bà Kèo, Dương Đông, Đảo Phú Quốc, Việt Nam.

10. Ocean Hill Housse- Price :  50$ - 55$
- Address: Bãi Bà Kèo, Dương Đông, Đảo Phú Quốc, Việt Nam.

You might also like:

Top 10 best budget hotels in Phu Quoc

The 10 Best Phu Quoc Island Hotels on TripAdvisor

30 Best Cheap Hotels in Phu Quoc Island0 comments: